Якість продукції

silver

silver2

Процеси функціонування підприємства

Плануючи випуск продукції і реалізацію її на світові ринки, SGSкомпанія підкріпила свої гарантії в наданні якості і безпеки. Система менеджменту безпеки харчових продуктів нашого підприємства з виробництва сирих рослинних олій сертифікована за стандартом ISO 22000:2005, який базується на принципах НАССР (аналіз ризиків і критичні контрольні точки) – концепції, що передбачають систематичну ідентифікацію, оцінку і управління факторами, що суттєво впливають на безпеку продукції.

Система профілактично спрямована на усунення ризиків можливих біологічних, хімічних і фізичних небезпек в виробничих процесах, і забезпечує відстежування продукції по всьому ланцюгу її виробництва.

Наша система менеджменту, що працює за стандартом ISO 22000:2005 демонструє споживачеві відповідність застосовуваним законодавчим і нормативним вимогам щодо безпечності харчових продуктів.

Центр Дослідження та Сертифікації Халяль “Альраід”

Halal1
Halal2
Halal3
Halal4
Halal5
Halal6

ТОВ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ “ХАЛЯЛЬ ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН”

Halal7
Halal8
Halal9