Контроль якості та безпеки сировини, напівфабрикатів і готової продукції

Жорстка конкуренція на ринку олійножирової продукції, а також адаптація українських стандартів і методик міжнародним стандартам, висуває нові вимоги до контролю якості та безпеки продукції.

На підприємстві була запроектована та введена в експлуатацію випробувальна лабораторія сировини, напівфабрикатів і готової продукції. Високоінтелектуальне програмне обладнання та методики лабораторії охоплюють процесом контролю і випробування на якість та безпеку всі етапи виробництва.

Крім завдання щодо поліпшення якості і безпеки продукції, важливою функцією лабораторії є скорочення виробничих втрат для зниження собівартості продукції і збільшення ефективності виробництва.

Наші вдосконалення

  • В процесі комплектації сучасної вимірювальної лабораторії фахівцями були підібрані комплексні тест-системи та сучасні прилади провідних світових виробників, які дозволяють протестувати якість і безпеку сировини та готової продукції, а також допомагають інтенсифікувати процеси пусконалагоджувальних робіт на підприємстві.
  • Дізнатися вміст олії, яка надходить із сировини «онлайн» або заздалегідь провести інформаційний збір характеристики олійного насіння до початку закупівлі дозволяє ЯМР-аналізатор для визначення вмісту олії та вологи в сировині та продуктах його переробки. Ця інформація дозволяє приймати рішення про закупівлю якісної сировини або відмову від придбання насіння неналежної якості.
  • Аналізатори вологи для швидкого визначення вологості сировини і будь-яких продуктів переробки олійних культур дозволяють ефективно управляти виробничими процесами.
  • Аналізатор вмісту глюкозинолатів в насінні ріпаку та продуктах його переробки (шрот ріпаковий) дозволяє формувати партії сировини відповідної якості при його заготівлі, інтенсифікуючи процес приймання.
  • Автоматичний пробовідбірник на етапі вхідного контролю сировини виключає фізичну працю, інтенсифікує процеси вхідного контролю і приймання сировини.

Сертифікація процесів функціонування підприємства

Плануючи випуск продукції і реалізацію її на світові ринки, компанія підкріпила свої гарантії в наданні якості і безпеки. Система менеджменту безпеки харчових продуктів нашого підприємства з виробництва сирої рослинної олії сертифікована за стандартом ISO 22000:2018, який базується на принципах НАССР (аналіз ризиків і критичні контрольні точки) – концепції, що передбачають систематичну ідентифікацію, оцінку і управління факторами, що суттєво впливають на безпеку продукції .

Система профілактично спрямована на усунення ризиків можливих біологічних, хімічних і фізичних небезпек в виробничих процесах, і забезпечує відстежуваність продукції по всьому ланцюгу її виробництва.

Наша система менеджменту, що працює за стандартом ISO 22000:2018 демонструє споживачеві відповідність законодавчим і нормативним вимогам, що застосовуються щодо безпечності харчових продуктів.